تخلفات هیئت فوتبال استان در نامه پرویز عبدی‌پور

به گزارش ورزش آزاد؛ اینجانب به عنوان دبیر هیات فوتبال استان به مدت چهار سال منصوب گردیده و ادامه فعالیت داشته ام علیرغم استعفای اینجانب در تاریخ ٩٩/٣/١٠ تا کنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و از لحاظ قانونی مسولیت اینجانب پابرجا می‌باشد لیکن رییس هیات فوتبال بدون رعایت تشریفات قانونی مطابق اساسنامه به فاصله ١۵ ساعت از زمان استعفا شخصی را به عنوان جانشین تعیین نمودند.

شاید اگر بخواهیم لیستی از مسئولین غیرپاسخگو به مطبوعات در استان بوشهر تهیه کنیم نام امیرحسین محتشم رئیس هیئت فوتبال استان و این مجموعه در صدر قرار بگیرند.

تا کنون نقدهای بسیاری به این مجموعه و عملکرد آن وجود داشته است که در همین پایگاه خبری ـ تحلیلی انعکاس داده‌ایم که متاسفانه جز در یک مورد و آن هم تلفنی و بصورت تهدید که «شکایت می‌کنیم». پاسخی نشنیده‌ایم.

 

اما این‌بار بخوانیم نامه پرویز عبدی‌پور را که از تخلفات این هیئت می‌گوید:

 

ریاست هیات فوتبال إستان بوشهر

اعضای محترم هیات رئیسه هیات فوتبال استان بوشهر

 

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار میرساند مستند به آگهی ثبت شرکتها به شماره ثبت ٨٠۵ موسسه هیات فوتبال استان اینجانب به عنوان دبیر هیات فوتبال استان به مدت چهار سال منصوب گردیده و ادامه فعالیت داشته ام علیرغم استعفای اینجانب در تاریخ ٩٩/٣/١٠ تا کنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و از لحاظ قانونی مسولیت اینجانب پابرجا می‌باشد لیکن رییس هیات فوتبال بدون رعایت تشریفات قانونی مطابق اساسنامه به فاصله ١۵ ساعت از زمان استعفا شخصی را به عنوان جانشین تعیین نمودند و ایشان نیز بدون مراعات اساسنامه و مقررات جاری مسولیت مربوطه را پذیرفته و اقداماتی نیز انجام داده که همه آن اقدامات به ویژه برگزاری مجمع انتخابات هیات رییسه غیر قانونی و مطابق با اساسنامه و مقررات جاری ثبت شرکتها نبوده که اعلام میدارم اعضای هیات رییسه بدون رعایت تشریفات قانونی در مجمع تاریخ ٩٩/٣/٢٩انتخاب گردیدند که کاملا غیر قانونی و تخلف صورت گرفته که تخلفات به اختصار در پایان این نامه عرض خواهم کرد.

 

با توجه به توضیحات فوق اعلام میدارم فعالیت دبیر جایگزین شده و هیات رییسه جدید غیر قانونی میباشد و هر گونه اقدامی قابل پیگرد قانونی میباشد .

مختصر تخلفات صورت گرفته به شرح زیر میباشد :

١.ابتدا تخلف صورت گرفته در مجمع انتخابات هیات رییسه ٩٨/١٠/۴ که علیرغم رعایت تشریفات اساسنامه از سوی دبیر وقت مجمع متاسفانه از کاندیدای عضویت در هیت رییسه دعوت به عمل نیاورده و فقط انتخاب رییس هیات صورت میگرد. در صورتیکه با در نظر گرفتن متن اساسنامه در آگهی روزنامه به صراحت انتخاب ریس و هیات ریسه را نوشته که مسلما موجب ایراد و اشکال اساسی است وقطعا مجمع به محض اطلاع از این تخلف اشکار، اعتراض خواهد کرد و این حق برای کاندیداهای هیات ریسه نیز باقی است.

 

٢. عزل غیر قانونی جناب لطفی نژاد رییس هیات فوتبال شهرستان تنگستان و عضو هیات رییسه و یکی از  کاندید ها توسط رییس هیات فوتبال استان.بنا به اساسنامه هیات ریسه از ارکان هیات فوتبال است و بصورت انتخابی همانند ریس هیات  از مجمع رای گرفته و در تناقض با قانون است که ریس منتخب براحتی بتواند رکن هیات فوتبال و عضو هیات ریسه را عزل کند و حقوق مجمع را نیز نادیده بگیرد.

 

٣.انتصاب آقای سید علیرضا کازرونی و سرکار خانم زهره خلیفه به عنوان  نواب رییس در حالی که نواب پیشنهادی ریس فعلی در زمان ثبت نام به استناد ماده ٢١ اساسنامه اقای اکبر  توسلی و خانم ندا  عبد الله زاده بودند.تخلفی به این وضوح ناشی از عدم رعایت قانون و عدم نظارت نهادهای مربوطه میباشد.

۴. عدم رعایت بندهای ۴،٧ و٩ ماده ٢١ اساسنامه در مجمع انتخاباتی تاریخ ٩٩/٣/٢٩

۵.عدم رعایت بند ٣ماده ١٠ و بند ۵ ماده ٢٢ اساسنامه

با بررسی اتفاقات بعمل امده در هیات فوتبال میتوان چندین مورد دیگر از قانون گریزی را عنوان نمود که یقینا مکتوبه دیگری بطور تفصیل جهت  تنویر اذهان عمومی و ورود دستگاههای نظارتی تنظیم و تقدیم انها میگردد.

بنظر میرسد صرفا برای اگاه نمودن ریاست هیات فوتبال استان اشاره به همین موارد برای اثبات تخلفات و عزل و نصب های فراقانونی کافی و موجب رفع این موارد متخلفانه خواهد شد.

ضمنا نتیجه و آثار تصمیمات ریاست هیات موجب خسارات مادی و معنوی به اشخاص و  حقوق شهروندی شده که طرح شکایت در مراجع صالح و ورود دادستانی موجب جلوگیری از زیان بیشتر خواهد بود.

با تشکر 

           پرویز عبدی‌پور

 

دادخبر

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.