مرور برچسب

امتیاز

الفاتحه فوتبال استان بوشهر

استان نه ساختار فوتبال درست است و نه استان دارای مدیران دل سوز بومی است ! وقتی برگ ؛برگ تاریخ ورق می زنیم به خود می بالیم که اولین توپ فوتبال در بوشهر به زمین خورده است ! وای کاش به زمین نمی خورد تا همین بهانه هم نداشتیم که از غصه اش مردم…