مرور برچسب

بازیکن بومی

باز هم بی مهری به بازیکنان بومی

شنیده شده در تمریناتی که به تازگی آغاز شده، یک بازیکن بومی که سابقه دو صعود پیاپی را در کارنامه دارد{از لیگ دو به لیگ یک،از لیگ یک به لیگ برتر} در تمرین حاضر می شود تا شانس خود امتحان کند و از او سوال می شود پست بازی ات چیست ؟