مرور برچسب

بنه گز تنگستان

از استعدادی چون اختر شهر بیشتر خواهید شنید

روستا فوتبال خیز و فوتبالیست ساز بنه گز تنگستان تا به امروز خروجی بسیاری داشته است درسته امروز حال دل فوتبال این دیار گرفته، ولی نمی شود از بازیکنان با استعدادش گذشت بی دلیل، تیم های پرسپولیس، استقلال و کارگر بنه گز تنگستان برای معرفی جوان…