مرور برچسب

جوانان امید اهرم

اهرم مظلوم تر از همیشه، آقای نماینده شهر اهرم را فراموش نکن

سوال این روزهای جوانان اهرمی از نماینده مردم تنگستان و دشتی در مجلس شورای اسلامی این است برای ورزش اهرم به ویژه فوتبال چه کارها و برنامه هایی در دستور کار دارید و اگر کاری انجام شده سایت ورزش آزاد آماده انعکاس آن می باشد.