مرور برچسب

حسین زاده

رکورددار پرش ارتفاع ایران: کسانی که می خواستند کمک کنند به جز دردسر چیزی برام نداشتند

به گزارش ورزش آزاد؛ خبرنگار ورزش آزاد با رکورددار و پیشکسوت پرش ارتفاع کشور امین حسین زاده رهبر مصاحبه تصویری انجام داد. حسین زاده در مصاحبه خود گفت: کسانی که می خواستند کمک کنند به چیزی به جز دردسر برام نداشتند.