مرور برچسب

سفته 20 میلیونی

قرارداد سه ساله بازیکن پایه، همراه با سفته ۲۰ میلیونی با تیم تهرانی

سرپرست تیم امید گناوه گفت: یکی از بازیکنانی که به تیم های خارج استان پیوسته است سوالش کردم چه طور رفتی با این تیم قرارداد بستید و در جواب گفت: من قرارداد 3 سال و سفته 20 میلیونی برای ضمانت دادم.