مرور برچسب

محمود آرامش

حمید کللی فرد: باشگاه شاهین از سال گذشته درس گرفته اند؟ محمود آرامش:هیچ اراده ای برای انتخاب سرمربی…

پیشکسوت فوتبال بوشهر ادامه داد:ما با شاهین از لیگ سه شروع کردیم و آن زمان به عنوان مربی جوان کارمان را استارت زدیم و در نهایت تجربه صعود به لیگ برتر در کارنامه من ثبت شد./ وی در ابتدا گفت:من شخصا دوست دارم در کارم صداقت باشد و این مورد…