مرور برچسب

پاس تهران

علی احمدی بخاطر شاهین بوشهر قید بازی در پاس تهران را زد

علی احمدی همچون سایر فوتبالیست ها از دل محله ات در فوتبال برخاسته شد محله سنگی و زمین های خاکی و با صفای دیروز پر بود از مرواریدهای درخشان همچون عباس احمدی، محمود ابراهیم زاده، رضاماهینی، ابراهیم رفعت بوشهری، مرحوم عالی غریبی و علی احمدی…