مرور برچسب

کنگان

آقای محتشم به چه حقی تیم ما را به کنگان می دهد

دریس یادآور شد: آقای محتشم گفتند: این تیم به من ربطی ندارد و حتا ایشان گفتند شما باید از هیأت قبلی پولتان را بگیرید. ببخشیدا مدیریت هیأت عوض شده، هرکسی هم بوده به ما ربطی ندارد، آیا ماهیت هیأت هم عوض شده؟