مرور برچسب

شاهین

کدام مربی روی نیمکت شاهین عامری تنگستان تکیه می زند

بعد از صعود باشگاه شاهین بندر عامری تنگستان به رقابتهای لیگ دسته دوم که شور و هیجان خاصی به این منطقه از تنگستان داده بود ،مسئولان باشگاه شاهین همچنان مشغول مذاکره با گزینه های مربی گری برای نیمکت خود هستند.

الفاتحه فوتبال استان بوشهر

استان نه ساختار فوتبال درست است و نه استان دارای مدیران دل سوز بومی است ! وقتی برگ ؛برگ تاریخ ورق می زنیم به خود می بالیم که اولین توپ فوتبال در بوشهر به زمین خورده است ! وای کاش به زمین نمی خورد تا همین بهانه هم نداشتیم که از غصه اش مردم…